31.8.2019 г. 19:30:33

Учебната 2018-2019 година в цифри за проведените обучения по проект Smart Classroom