31.7.2017 г. 15:52:50

Втора покана за участие с доклад в конференция „Смесеното обучение в българското училище – модернизиране на образованието чрез технологиите“