13.3.2017 г. 12:34:19

SmartClassroom е включена в Информационния регистър на одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН