15.9.2016 г. 8:10:47

Конкурс за най-добър SmartClassroom публичен курс в рамките на мотивационната програма „Учители на бъдещето“