Добре дошли
в училището на
бъдещето

Мисията на Smart Classroom

Smart Classroom е безплатна онлайн платформа за смесено обучение (blended learning), съчетаващо работа в клас и самостоятелни занимания онлайн. Тя предоставя интерактивна и колаборативна работна среда, чиято цел е да модернизира и улесни учебния процес за ученици и учители. Smart Classroom e проект, част от корпоративните социални програми на Samsung България. Тук учителите:

 • разработват и организират уроци, авторски курсове и други образователни ресурси;
 • използват онлайн уроци за преподаване, упражнения и тестове, както и за поставяне на домашна работа и проектни задачи;
 • оценяват поставените задачи и изпращат обратна връзка на учениците;
 • допълват и онагледяват учебното съдържание с разнообразни онлайн ресурси;
 • създават портфолио на своя опит и постижения, както и с директна интеграция на създадените дигитални ресурси;
 • работят съвместно с други учители на платформата;
 • споделят публични уроци и курсове с учители и ученици на платформата;
 • получават своевременна техническа и административна помощ както от IT ;специалисти, така и от експерти в сферата на образованието.

Тук учениците:

 • имат бърз и лесен достъп до преподадения материал и допълнителните ресурси, предвидени от учителя;
 • имат достъп до упражнения с добавена реалност, създадени в съответствие с учебните програми, утвърдени от МОН;
 • пишат домашни онлайн и получават обратна връзка;
 • работят онлайн по групи върху проекти;
 • правят интерактивни упражнения и тестове онлайн;
 • създават свое портфолио с постижения и изпълнените задачи;
 • участват в онлайн курсове по теми, които ги интересуват;
 • наваксват лесно пропуснатото, ако са отсъствали

Платформата се използва лесно, тъй като не изисква специализирани умения за работа във дигитална среда, съобразена е с нашата образователна система и е изцяло на български език. Тя е безплатна и предлага модерни образователни ресурси за свободно ползване.

Кратка история

Samsung вярва, че технологиите могат да подобрят живота на всеки човек. Световен лидер в производството и разпространението на технологии, Samsung има мисията да вдъхновява и насърчава хората да мечтаят за по-добър живот, но най-вече да им дава реални решения, да им помага да придобиват умения, чрез които да постигат повече. Затова компанията измерва своя успех не само с постиженията в областта на бизнеса, но и с това как допринася за обществото. Корпоративната социална отговорност на Samsung поставя особен акцент върху постигането на качествено образование чрез достъп до дигитална среда на обучение и повишаване на дигиталните умения на учители и ученици. Такава е целта и на платформата Smart Classroom.

Smart Classroom е проект на Samsung България в рамките програмите за корпоративна социална отговорност на компанията. През първия етап на проекта бяха оборудвани 4 смарт класни стаи в София, Пловдив и Бургас с най-модерни хардуерни и софтуерни решения на Samsung, включваща таблети, клавиатури, е-дъски и смарт телевизори.

Вторият етап на проекта е свързан с разработването на софтуерно решение за онлайн интерактивна учебна среда, която да се използва от практически неограничен брой учители и ученици. След пилотната фазапрез 2014 г. в Румъния, през 2015 г. започна разработването на изцяло българска онлайн платформа, която днес вече е факт и е:

 • съобразена с нуждите и спецификата на нашата образователна система;
 • изцяло на български език;
 • предоставя ежедневна поддръжка от специалисти, които подпомагат потребителите на платформата.

Стартът на платформата бе даден на 2 октомври 2015 г. и оттогава тя постоянно се развива и допълва с нови функционалности:

 • електронен дневник
 • отделен модул за изграждане на учителско и ученическо портфолио
 • система за административна и техническа помощ от специалисти в България
 • връзка на платформата с безплатното мобилно приложение Smart Classroom AR за упражнения с добавена реалност
 • Модул, в който учителите самостоятелно да създават учебно съдържание с добавена реалност (Очаквайте скоро!)

От 2018 г. административната поддръжка на платформата се осъществява от експертите на фондация „Образование 5.0“. Те помагат на потребителите не само с насоки как да се възползват от всички преимущества на платформата в процеса на обучение, но са активно ангажирани със създаването на образователни ресурси и генерирането на идеи за развитието на платформата. Техническата поддръжка се извършва от технологични компании. „Nexpur“ е ангажирана с функционирането на платформата и всички негови функционалности, а „Infino“ – с всички дейности, обвързани с ресурсите с добавена реалност.

Регистрация

Регистрацията на учители се осъществява на два етапа – 1. Подаване на заявка и 2. Oдобрение. Преди това молим да се запознаете с нашите Условия за ползване . Тъй като това е интерактивна среда за учене, която искаме да бъде сигурна и да не накърнява правата на потребителите, ние стриктно следим тези условия да бъдат спазвани.

Ако сте учител и желаете да се регистрирате, попълнете и изпратете своята заявка в секцията „Вход“ на главното меню/ „Регистрирай учител”. След като администраторът я обработи, ще получите парола за достъп на посочения от Вас e-mail.

След успешна регистрация, учителят може да регистрира своя клас от ученици. За тази цел е необходимо съгласие, съобразно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Със своите профили учителите и учениците могат да достъпват всички функционалности на платформата – онлайн среда за обучение, портфолио и упражнения с добавена реалност.

Обучения

Екипът на платформата провежда регулярни обучения за учители по области за използването на възможностите на платформата. Програмата е насочена към повишаване на дигиталните умения на учителите. Тя запознава участниците с:

 • предимствата на смесеното обучение и възможностите, които предоставя;
 • потенциала и ползите на ИКТ за ефективно обучение;
 • различни типове онлайн ресурси и инструменти, които могат да се използват в учебния процес;
 • възможностите и функционалностите на SmartClassroom.bg.

Обученията се провеждат „лице в лице“ и с надграждащ модул онлайн. В рамките на въвеждащите еднодневни семинари учителите усвояват основни умения за създаване на уроци в средата на платформата. Надграждащите онлайн обучения има за цел да представят по-задълбочено съществуващи или нови функционалности на платформата.

Екипът на платформата работи с мрежа от обучители в цялата страна. Обученията се извършват и по заявка при набиране на група. Училищата могат да заявят отделно обучение, при условие че има събрана група от минимум 15 души и могат да осигурят компютърен кабинет с интернет достъп. Всички обученията са безплатни и се провеждат по график. Ако желаете да получите повече информация за предстоящите обучения, моля свържете се с нашите администратори на smartadmin@edu5.0.bg.

Учебно съдържание

Платформата предоставя разнообразни възможности за създаване и използване на подготвено дигитално учебно съдържание. Учителите могат сами да създадат свое собствено съдържание, като преценят дали да го споделят, или не.

Сред готовото и общодостъпно учебно съдържание в платформата са:

 • Първите за България дигитални уроци, разработени с дигитализирано съдържание от Държавна агенция „Архиви“ по предметите история, литература и изобразително изкуство.
 • Разработени модули, които да послужат и разширят дигиталната и предприемаческата компетентност на учениците.
 • Достъпни са упражнения с добавена реалност по информационни технологии, технологии и предприемачество, биология и география. Повече за тях можете да научите на ar.smartclassroom.bg
 • Всички ресурси следват одобрените програми от МОН, като се предлагат под формата на цели уроци или самостоятелни дейности.

Регистрирайте се безплатно в Smart Classroom и изпитайте модерния и улеснен учебен процес, който онлайн платформата предлага.

регистрирай се